Oletukset Radiometristen dating

RADIOMETRISTEN AJOITUSMENETELMIEN TODELLINEN LUONNE. ... Dating the Earth – How old is it? 0. ... hän päättelee etteivät oletukset olleet sovellettavissa tässä tapauksessa ja muokkaa niitä sen mukaisesti. Jos laskettu tulos tuottaa hyväksyttävän iän tutkija hyväksyy sen. Kaikki ajoituksissa käytetyt oletukset on moneen kertaan testattu mitä erilaisimmilla menetelmillä ja niiden on todettu pitävän paikkansa. 'Evokit kieltävät oletuksen vain, jos tutkittava eliö/ esine ei sovi evokkiuskontoon.' Haha. Mason valehtelee kuten monet muutkin nuoren Maan kreationistit linkissäsi. Kaikki ajoitusmenetelmien oletukset ovat tarkistettavissa tieteellisesti. Huomaatko, että hän ei kerro yhtään noista oletuksista, joita ei muka pystytä näyttämään toteen. Se johtuu siitä, että sellaisia oletuksia ei ole. Todistamattomissa olevat oletukset eivät ole ainoat radiometrisen ajoituksen ongelmista. Suurempi huoli kohdistuu siihen miten tuloksia käsitellään. Yksi suuri ongelma on, että tuloksista julkaistaan vain erityisesti valikoitu otos, joka on yhtenevä maasta, elämästä ja evoluutiosta esitettyjen ennakkokäsitysten kanssa. Useiden vuosien ajan Holmes työskenteli lähes yksin radiometristen ajoitusongelmien parissa. (16) ... että iänmäärityksen taustalla olevat oletukset ovat virheellisiä. (21) ... ”Carbon Dating Undercuts Evolution’s Long Ages”, ... Luominen.fi - Totuus kuuluu kaikille. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. (2. Moos. 20:11)

Olipa kerran Luominen.fi